Bestyrelsen i Kulturen Fanø

 Jesper Voss, Pia Brinck, Carsten Svoldgaard, Line Rudbeck, Henning Balle (Formand) og Paul Erik Eriksen

Kære interesserede

Kontingentet for 2017 for foreningen Kulturen, Fanø udgør:

·100 kr. for private

·300 kr. for virksomheder og foreninger

Det vil glæde bestyrelsen at du vil støtte vores arbejde.

Indsæt beløbet på Kulturens konto i Fanø Sparekasse 9684 0000255831

Kontingentet hjælper os bl. a. med at arrangere Fanø Vadehavsfestival i uge 42. Vi har store ambitioner om dette års festival. Vi inviterer til dialogmøde om festivalen i Fanø Hallens cafeteria den 10. august 2016 kl. 19.

Kulturen Fanø’s formål er dels at finde på, formidle og/eller arrangere kulturelle aktiviteter af enhver art på Fanø, dels at samarbejde med andre foreninger og andre initiativer på Fanø om de nævnte formål og endelig at foretage udlodninger til almennyttige formål på Fanø, i det omfang kapitalforholdene måtte give mulighed herfor.

Kulturen Fanø har indtil videre arrangeret Fanø Vadehavsfestival i efterårsferien 2015 og 2014 og Frank Hvam og Mick Øgendahl show i sommeren 2013. Vi er i gang med planlægningen af Fanø Vadehavsfestival i efterårsferien 2016.

 

Kulturen Fanø er ligeledes ansvarlig for Nordbys juleudsmykning.